Ries Cosmetica

Ries Visie

.De Ries VISIE

"Leren door denken en doen” is de samenvatting van onze visie. Het bestuderen van theorie en oefenen van praktische vaardigheden zijn altijd onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De koppeling van beide aan de beroepspraktijk maakt duidelijk waarom de theorie en de vaardigheden geleerd worden.

Heldere doelstelling

Ries Cosmetics heeft een heldere doelstelling salons  zo opleiden dat zij na afronding van trainingen met Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) als leiddraad in staat zijn om cliënten zelfstandig volgens de Ries methodiek te behandelen. De onderwijsvisie is hierop volledig afgestemd. Wij bieden theorie en praktijk altijd in samenhang aan en studenten veel laat oefenen onder kundige begeleiding.

Ries Cosmetics gebruikt de
Chinese klassieke teksten als basis

Optimaal leren doe je door te denken en te doen, stelde de Chinese filosoof en leraar Confucius zo’n 2500 jaar geleden. Het is een voorbeeld van een oude Chinese spreuk die Ries Cosmetics vandaag de dag van harte onderschrijft en dient als primair uitgangspunt voor het onderwijsprogramma.

Wij zijn ervan overtuigd dat de studiestof halen  uit  de Chinese klassieke teksten, zoals de Huang Di Nei Jing, Nan Jing, Shang Han Lun en Wen Bing, leidt tot meer inzichten geeft in de principes van de Chinese geneeskunde. Bij Ries Cosmetics heeft dit  geleid tot een eigen invulling van het onderwijsprogramma waarbij het ‘kennen’ in dienst staat van het ‘kunnen’!

Theorie en praktijk in samenhang

Theorie en praktijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in de onderwijsvisie van Ries Cosmetics net als Yin en Yang dat zijn. Met boekenwijsheid kun je geen mensen genezen, maar deze legt echter wel het fundament voor het verkrijgen van inzicht in gezondheidsklachten, inclusief de mogelijke oorzaken en behandelmethoden. Theorie moet leiden tot het kunnen stellen van een diagnose, het maken van een behandelplan en het uitvoeren van een behandeling via een  Ries Methodiek.

2017 is het begin om de geleerde theorie om te zetten in de praktijk, met als doel het kunnen toepassen van de 5 elementen polsdiagnostiek in 2018.

Veel oefening leidt tot grote vaardigheid

Bij Ries Cosmetics zijn we ervan overtuigd dat veel oefening essentieel is om het benodigde inzicht en grote vaardigheid te ontwikkelen. Zelfstudie en veel zelfstandig oefenen zijn vereist, maar van alleen thuis viool spelen wordt iemand geen bekwaam violist. Onontbeerlijk in iemands leerproces is de ervaren leermeester die gerichte aanwijzingen geeft; iemand die corrigeert en motiveert. Bij Ries Cosmetics is het een deskundige en zeer ervaren docent die de salons aanwijzingen geeft tijdens het uitvoeren van de aangeleerde technieken en ook corrigeert. Bijvoorbeeld door digitaal mee te kijken bij het stellen van de juiste diagnose.

Omdat de opleidingsduur en het aantal echte lesuren relatief beperkt zijn door onze kennis i  modules aan te bieden proberen we het bij  Ries Cosmetics in 2017 zo in te richten dat studenten deels zelfstandig kunnen werken aan het verbeteren van de Ries-technieken en -vaardigheden en aan het verwerven van inzicht. Zo is het doel om dit jaar mini-hoorcolleges en ook instructievideo’s op de Ries website te plaatsen die laten zien hoe specifieke Ries-technieken worden uitgevoerd.

Dealer informatie


Wachtwoord vergeten? | Nog geen dealer?

Dealer login